กฎหมายปกครองสำหรับการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
 
 
   
   
   
   
   
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [อ่าน 30 คน] เมื่อ 25 ธ.ค. 2566

   
   
   
   
   
   
   
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด
เลขที่ 1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 0-5544-7071 โทรสาร : 0-5544-7071 ต่อ 10
E-mail ของเทศบาล : saraban_05530106@dla.go.th
www.namrit.go.th